Rettsområder

Vi jobber i all hovedsak innenfor de emnene vi nedenfor har listet opp, men oversikten er ikke uttømmende. Ta kontakt med oss for vurdering av din sak

Arbeidsrett

 • Oppsigelse
 • Sluttpakke
 • Nedbemanning
 • Omstrukturering
 • Lønn/feriepenger

Fast eiendom

 • Eierskiftesaker
 • Reklamasjon kjøp/salg bolig
 • Reklamasjon håndverker
 • Nabosaker
 • Ulovlig felling av trær
 • Veirett
 • Salg av fast eiendom

Kontraktsrett/Avtalerett

 • Gjennomgang
 • Tolkning
 • Ugyldighet
 • Urimelige avtaler
 • Idrettsjus

Familierett

 • Arv
 • Skifte
 • Skilsmisse/samlivsbrudd
 • Barnefordeling
 • Barnevern


Erstatningsrett

 • Personskade
 • Voldsoffer

Kjøpsrett/Forbrukerrett

 • Reklamasjon kjøp/salg bil/båt
 • Reklamasjon verksted
 • Reklamasjon på annet løsøre
 • Heving av kjøp
 • Prisavslag

Pengekrav

 • Innfordring/inkasso
 • Utlegg i fast eiendom og kjøretøy
 • Tvangsfullbyrdelse
 • Salgspant
 • Leasing
 • Kausjonsavtaler
 • Forfalskning
 • Gjeldsbrev
 • Bistand til sikring av pengekravet
 • Mekling i saker om pengekrav


Strafferett

 • Forsvarer
 • Bistandsadvokat


Skole

 • Mistanke om forsøk på fusk/fusk på eksamen
 • Saker av forskjellig karakter relatert til skole