Reklamasjon båt

Drøbakadvokatene er fast advokatforbindelse for Oslofjorden båteierunion. Vi jobber mye med båtsaker og håndterer disse sakene fra A - Å. Reklamasjonssaker på båt er noe man kan gjøre selv, tenker mange. Det stemmer, men hva er det man ikke kan gjøre selv? Mye for en gjort for egen maskin, men det lønne seg ofte å få bistand av fagfolk. Dersom du har forsikring på båten din, må du betale kr 3000 - 4000 i egeandel. Når dette er betalt dekker forsikringen 80% av utgiftene til advokat. Har du en liten sak med mindre feil og mangler lønner det seg ikke å bruke advokat. Dersom det er aktuelt med heving eller større prisavslag stiller det seg annerledes. Ta gjerne kontakt om du ønsker en advokat som har spesialisert seg på båtsaker. Vi holder til i Drøbak, men bistår klienter over hele landet.Reklamasjon på båt - når og hvordan?

Dersom du oppdager potensielle feil og mangler med båten skal du klage til selger med en gang. Dersom mangelen er alvorlig bør du også vurdere å kreve heving med en gang. Spesielt dersom selger er privatperson. Ikke vent med reklamasjonen. Venter du for lenge går kravet tapt. Send reklamasjonen på båt per epost, sms eller per brev. Det viktige er å kunne dokumentere at reklamasjonen har kommet frem. Vær tydelig på hva som er galt og hva du vil kreve.

Når er det grunnlag for å reklamere på båt?

Både når du kjøper fra forhandler og når du kjøper fra privat kan det være grunnlag for reklamasjon på båt. Ofter er en båt solgt uten garanti, solgt som den er og med lignende fraser. Mange selgere tror at man da blir fri fra ethvert ansvar for salget. Slik er det ikke, men det skal en del mer til. Dette er ofte en vanskelig vurdering, og denne kan vi naturligvis hjelpe deg med.

Hva skal du kreve ved reklamasjon på båt?


Som oftest har selger en rett til å utbedre. Dette må som hovedregel respektere. Hvis selger ikke ønsker å fikse eller han mener det ikke foreligger en mangel må du ta stilling til om du skal kreve heving, prisavslag eller erstatning. Skal det være noen hensikt å bruke advokat må det være hevingssak eller en sak med prisavslag/erstatning av en viss størrelse. Ønsker du å heve kjøpet vil du ofte ha mye igjen for å bruke advokat. Det er mange fallgruver og vanskelige grensedragninger. Ikke ødelegg saken din.

Ønsker du bistand av en advokat som er spesialisert på båtsaker hører vi gjerne fra deg. Vi tar saker over hele landet.