Advokat ved skilsmisse - skifteoppgjør

Drøbakadvokatene bistår jevnlig ektefeller med oppgjør etter endt ekteskap. Vi bistår i alle typer familierettsaker, både når partene er dypt uenige og når man er enige helt eller delvis. Vi bistår både i forhold til formelt oppgjør, mekling mellom partene, stevning til tingretten og tilsvar til tingretten.

Selv om bruddet går mest mulig smertefritt, uten særlige konflikter, kan det være hensiktsmessig å la seg bistå av en advokat ved skilsmisse. Ved et formalisert skifteoppgjør minsker sjansen for problematiske forhold på et senere tidspunkt.

Flere av våre advokater har kompetanse på familierett og skifteoppgjør ved skilsmisse. Send oss en melding dersom det er ønskelig med bistand. Timepris avtales i hver enkelt sak. Fortell litt om hva du/dere ønsker bistand til, så setter vi en pris på bakgrunn av dette. Vi har konkurransedyktige priser.