Bekymringsmelding til barnevernet

Hva skjer egentlig når det kommer inn en bekymringsmelding til barnevernet? Mange opplever at det plutselig er noen som har sendt inn en bekymringsmelding til barnevernet. For mange er dette veldig ubehagelig og vanskelig å takle. Det er usikkert hva dette gjelder og som forelder blir man bekymret i forhold til hva som kan skje med barnet.

Barnevernet får bekymringsmelding

Dersom barnevernet mottar en bekymringsmelding på et barn, følger det av barnevernloven hva barnevernet plikter å gjøre. Det følger av § 4-2 at barneverntjenesten straks, og senest innen en uke etter at det har kommet inn en bekymringsmelding, må gjennomgå meldingen og vurdere om bekymringsmeldingen skal følges opp med undersøkelser.

Etter barnevernloven § 4-3 har barneverntjenesten både en plikt og en rett til å foreta undersøkelser etter nærmere vilkår. Dersom det foreligger forhold i bekymringsmeldingen og forhold omkring det aktuelle barnet som gir rimelig grunn til å anta at det kan foretas nærmere tiltak, skal barneverntjenesten opprette undersøkelse av saken. Å foreta undersøkelser er som nevnt både en plikt og en rett barneverntjenesten har. Således må barneverntjenesten følge opp dette.

Hva gjør barneverntjenesten?

Dersom barneverntjenesten vurderer det slik at det skal foretas undersøkelser, skal dette gjøres så skånsomt som mulig, både for barnet og for foreldrene. Det første som skjer er gjerne at barneverntjenesten innkaller foreldrene til et møte. Videre kan barneverntjenesten foreta undersøkelse av hjemmet. Dette kan ikke foreldrene motsette seg. På denne måten kan barneverntjenesten få anledning til å undersøke forholdene hjemme og se om det er noe i bekymringsmeldingen som kom inn til barneverntjenesten. Barneverntjenesten kan også samtale med barnet i enerom, og med foreldrene. Dersom det er mistanke om alvorlig omsorgssvikt kan barneverntjenesten pålegge at barnet undersøkes på sykehus eller annet egnet sted. Om nødvendig kan barneverntjenesten få bistand fra politiet.


Advokat etter bekymringsmelding fra barnevernet

Dersom det har kommet en bekymringsmelding til barnevernet, kan man som forelder være usikker på hva som bør gjøres. Dersom det fattes vedtak, herunder akuttvedtak, har du som forelder krav på fri rettshjelp. Dette gjelder uavhengig av hva du tjener. På tidspunktet der det kun er sendt inn bekymringsmelding har du imidlertid ikke krav på fri rettshjelp. Ta gjerne kontakt med oss dersom du mener du har en sak. Vi har streng taushetsplikt.