Vant nabosak om trær i Tønsberg tingrett

Advokat Thor Gunnar Austin bistod en klient som fikk krav om felling av trær på sin fritidseiendom i Vestfold. Naboen tok ut stevning mot vår klient.

Naboen hadde kjøpt sin hytte i 1985 og stadig fremmet krav mot vår klient om felling av trær. Når vår klient ønsket råderett over egen eiendom tok naboen ut søksmål. Austin anførte i Tønsberg Tingrett at kravet måtte avgjøres etter granneloven § 2, da ingen trær stod nær grensen. Videre ble det anført at det bare var trær som var urimelig eller unødvendig til skade som man kan krevet fjernt. Videre ble det anført at det sedvanlige og påregnelige sjelden ville være i strid med granneloven § 2.

I rettens vurdering går det frem at trærne reduserer utsikten, men at tærne var påregnelige. Retten tok så stilling til om det totale omfang av trær og kommer til at de ikke overstiger det påregnelige. Drøbakadvokatene v/ advokat Austin fikk medhold i alle sine anførsler. Det ble kun felt ett tre som klient mente var uten betydning for han, de øvrige fikk han beholde.

Drøbakadvokatene har spisskompetanse om naborettslige forhold. Har du ett naborettslig problem kan Drøbakadvokatene bistår deg. Vi har gratis drop - in. Ta kontakt på austin@advokat.no, eller her: