Møte med arbeidsgiver - nødvendig med advokat?

Møte med arbeidsgiver er noe alle har hatt i en eller annen form. Det er ikke ofte det er aktuelt å ha med seg advokat på møter med arbeidsgiver. Når det derimot dreier seg om mulig opphør av arbeidsforholdet, enten i form av en oppsigelse eller avskjed, kan det imidlertid være både fornuftig og nødvendig å stille med advokat/advokatfullmektig.

Ta gjerne kontakt med oss for en gratis førstevurdering.


Hvilket type møte skal du ha med arbeidsgiver?


Dette er det sentrale spørsmålet. Dreier det seg om en medarbeidersamtale, er det åpenbart at advokatbistand er utelukket. Det er først og fremst i de tilfeller arbeidsgiver kaller inn til drøftelsesmøte i forkant av en oppsigelse, eller du som arbeidstaker ønsker å angripe gyldigheten av en oppsigelse ved å kreve avholdt forhandlingsmøte. I begge tilfeller vil det som oftest være nødvendig å stille med advokat. Forhandlingsmøter vil det nærmest utelukkende være en nødvendighet.

Hvilken rolle har advokaten på møte med arbeidsgiver?


Advokatens rolle er å ivareta sin klients interesser. Normalt vil man ha hatt et møte med klient i forkant av møte med arbeidsgiver der man diskuterer strategi og hva som vil være akseptable løsninger. Ofte vil advokaten snakke mest på et møte med arbeidsgiver. Det juridiske vil være sentralt - hvorfor mener arbeidstaker at oppsigelsen ikke oppfyller saklighetskravet i arbeidsmiljøloven? Videre vil det ofte bli forhandlinger, særlig hvis en sluttavtale er aktuelt for partene. Arbeidstaker bidrar som oftest mest med faktum - hva har skjedd? Hvordan har prosessen vært?

Advokatbistand fra oss på møte med arbeidsgiver


Vi har klienter over hele landet, men når det gjelder å delta på møter med arbeidsgiver er det først og fremst Follo, Oslo, Østfold og Buskerud vi stiller. Det blir en vurdering fra sak til sak, hvor klients ønske står sentralt. Vår erfaring viser at det å møtes ansikt til ansikt - hvor man er godt forberedt på strategi - som oftest bidrar til at man oppnår en god løsning på saken. De færreste arbeidssaker havner i retten, selv om vi har flere arbeidssaker for retten hvert eneste år.

Møte med arbeidsgiver - nødvendig med advokat?


Du må selv ta en vurdering på hva du tenker. Det finnes ikke et fasitsvar på om det er nødvendig med advokat i din sak. V gir imidlertid alltid en gratis førstevurdering slik at det blir enklere for deg å ta en beslutning. Det kan være risikabelt å vente for lenge- og tenke at man først vil prøve selv for så å eventuelt på en sent stadium i saken kan koble inn advokat. Havner en sak i retten, vil arbeidsgiver normalt være representert med advokat og momenter du ikke har tenkt på kan brukes mot deg.

Ta kontakt - spesialisert advokat svarer innen kort tid


Ta gjerne kontakt i kontaktskjemaet under. Du får svar fra en advokat eller advokatfullmektig som jobber med arbeidsrett. Legg igjen telefonnummeret ditt hvis du foretrekker å bli oppringt. Vi opptrer alltid i tråd med en streng, lovbestemt taushetsplikt. Vår førstevurdering er brutalt ærlig på godt og vondt - vi mener det beste for deg er å få en så riktig vurdering av saken som mulig - fremfor å gi uttrykk for at saken er bedre enn det den er.