Reklamasjon bil

Et av våre satsningsområder er biljuss. Vi har til enhver tid mange bilsaker som føres både for Forbrukerrådet, Forbrukertvistuvalget, forliksrådene - og tingrettene i Norgen. I kategorien "Reklamasjon bil", har vi valgt å skrive noen artikler om forskjellige typer mangler og det mangelskrav. Les gjerne våre artikler og se om du finner noen hint og tips. Vi kan biljuss og står klar til å bistå om du trenger bistand. I våre artikler tar vi for oss typiske mangler og mangleskrav vi jobber med i det daglige. Ved reklamasjon på bil vi det ofte være slik at det ikke lønner seg å bruke advokat dersom manglene er bagatellmessige og ikke av spesielt høy økonomisk interesse. Er det mer alvorlige mangler, og du heller ikke få noe gehør hos selger, vil du nok stå bedre rustet om du for profesjonell bistand. Husk - i denne type saker får du dekket cirka 80% av advokatutgiftene dine over forsikringen. I tillegg kommer det en grunnegandel som ligger på mellom kr 3000 - 4000.

Har du en bilsak? Ta kontakt via vårt kontaktskjema.