Reklamasjon campingvogn

Drøbakadvokatene jobber mye med reklamasjonssaker på campingvogn. Alle våre advokater og advokatfullmektiger har god kompetanse på kjøpsrettslige problemstillinger. Reklamasjon på campingvogn er ofte relatert til fuktproblemer med campingvognen.

Reklamasjon - hva er viktig

Det er sentralt at man klager til selger så snart man har oppdaget en feil/mangel. Det holder ikke å uttrykke en generell misnøye med vognen. Samtidig forlanges det ikke på reklamasjonstidspunktet at du som kjøper kan peke nøyaktig på hva som er årsaken til mangelen. Send en skriftlig henvendelse til selger og gjør uttrykkelig oppmerksom på hva du vil klage på. Det er også lurt å gjøre kjent for selger hva du vil kreve, retting - prisavslag - erstatning eller heving. Dersom heving er aktuelt må det kommuniseres så tidlig som mulig. Den skriftlige henvendelsen kan være per brev, epost eller sms. Det viktige er at du er sikker på at reklamasjonen har kommet frem, slik at du kan bevise dette på et senere tidspunkt.

Advokat ved reklamasjon

Er du litt usikker på hvordan saken bør håndteres, kan det være en god investering å bruke advokat. Mange vil hevde at det er dyrt å bruke advokat. Det kan imidlertid bli dyrt å tråkke feil også. Ved mindre bagatellmessige feil og mangler er det ikke hensiktmessig å bruke advokat. Men dersom det er tale om heving, prisavslag eller erstatning av en viss størrelse er advokat en god investering. Husk: dersom du har forsikring på vognen dekker den 80% av advokatugiftene fra tvistetidspunktet. Du må betale 20% selv. I tillegg kommer en engangsegenandel på kr 0 - 4000. Send oss gjerne dine forsikringsdokumenter, så sjekker vi fo deg. Ring oss eller send en henvendelse via vårt kontaktskjema. Vi tar saker over hele landet. Dette koster deg ikke noe ekstra.