Barnefordeling

Mange foreldre velger å gå fra hverandre. Ikke bare er det et økonomisk oppgjør som kan være vanskelig nok. Et annet vanskelig tema etter en skilsmisse eller et brudd, er spørsmål knyttet til barnefordeling. Hvem skal barna bo fast hos ? Hvilket samvær skal avtales eller fastsettes ? Kommer foreldrene til enighet eller trengs det veiledning og hjelp fra andre instanser ? Og hva gjør man hvis det ikke er mulig å bli enige ? Dette er noen av de problemstillingene som ofte dukker opp i barnefordelingssaker. Les gjerne mer i vår artikkel nedenfor. Ønsker du bistand fra en advokat som kan barnefordeling er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Advokatbistand ved barnefordling

Våre medarbeidere har bred erfaring med barnefordelingssaker. Vi har streng taushetsplikt og vi bistår gjerne dersom du har behov for juridisk bistand i forbindelse med barnefordeling.

Barnets beste ved barnefordeling

I alle saker som gjelder barn, er det grunnleggende hensynet hva som er å anse som barnets beste. Hva som er barnet beste, skal også legges til grunn ved barnefordeling. Det kan noen ganger være viktig som forelder å tenke på barnet, og ikke så mye på den andre forelderen. Det er barnet som selvfølgelig er i fokus.

Barnefordeling - mekling og avtaler

Av erfaring ved vårt kontor, er det mange barnefordelingssaker som lar seg løse i minnelighet. Det betyr at foreldrene i mange tilfeller klarer å inngå en privat avtale om barnefordeling. Ofte kan det være lurt å rådføre og la seg bistå av en advokat i en sak om barnefordeling. Advokaten vet hva som er relevant for saken og ofte vil en advokat bidra til en raskere løsning av barnefordelingsspørsmålene.
Dersom foreldre har barn under 16 år, plikter man å gå til mekling. Foreldrene må mekle ved det lokale Familievernkontoret, før det reises sak om foreldreansvar, daglig omsorg, herunder om hvor barnet skal bo og om samvær. Etter oppmøte til mekling, kan hver av foreldrene kreve å få en såkalt meklingsattest. En meklingsattest er gyldig i seks måneder.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende førstevurdering av din sak. I barnefordelingssaker kan du ha krav på fri rettshjelp dersom de økonomiske vilkårene for dette er til stede. Om du har krav på fri rettshjelp kan vi undersøke nærmere for deg.