FAMILIERETT - SKIFTEOPPGJØR

Vi bistår klienter med råd i saker innenfor familieretten. Mange ekteskap går ikke som planlagt, og det kan være behov for å gå hver til sitt. I mange tilfeller løser dette seg på en skånsom måte, og man tenker kanskje der og da at det ikke er behov for advokat. Det imidlertid viktig for hver enkelt å sikre at rettigheter man har blir ivaretatt. Ofte kontakter man derfor advokat. Vi kan sette opp skifteavtaler, bistå i spørsmål om skjevdeling, salg av bolig og så videre. Vi bistår også i familiesaker som behandles i retten.

Dersom du vurderer advokatbistand innenfor familierett, bør du sjekke om det er mulighet for fri rettshjelp. Dette hjelper vi deg med. Har du ikke krav på fri rettshjelp tilbyr vi imidlertid konkurransedyktige priser.

Ta kontakt for en nærmere vurdering. Den første henvendelsen er gratis.