AVTALE/KONTRAKT/ PENGEKRAVSRETT

Drøbakadvokatene har særlig kompetanse innen pengekravsrett, som ofte har en nær sammenheng med avtalerett og kontraktsrett. Vi bistår jevnlig klienter som blir krevd for en pengebeløp eller klienter som har behov for dom for sitt krav, både i forliksrådet eller i tingretten. I mange tilfeller kan sakene også løses ved hjelp av avtalen inngått mellom partene. Slike avtaler bør være utformet på en juridisk god måte og ofte vil det lønne seg å bruke advokat i en slik prosess. Vi arbeider også mye med generell avtalerett - og kontraktsrett. Spørsmålene relaterer seg ofte til uenighet om hva som ble avtalt og krav i etterkant av mislighold.

Vi bistår, blant annet, med:

  • å kreve dom på betaling av pengekrav
  • sikring av pengekrav på annen måte, for eksempel ved gjeldsbrev
  • erstatningssøksmål mot staten, for eksempel ved namsmannen
  • innfordring av større pengekrav gjennom tvangsfullbyrdelse eller konkurspågang
  • pengekravssker med utspring fra lån, leasing, kausjon og andre avtaler
  • sikring av pengekrav mot foreldelse
  • urettmessige pengekrav som følge av ugyldighet
  • tolkning av avtale
  • spørsmål om gyldighet av avtale
  • erstatning i kontraktsforhold

I denne type saker kan du ha krav på dekning av advokatutgiftene.
Vi sjekker dette for deg.

Vi samarbeider med inkassoselskap. Mindre pengekrav kan det lønne seg å inndrive via inkasso.

Ta kontakt for en uforpliktende vurdering. Den første henvendelsen er alltid gratis. Benytt vårt kontaktskjema.