ARBEIDSRETT - OPPSIGELSE/AVSKJED

Arbeidsrett er et av de virkelige satsningsområdene hos Drøbakadvokatene AS. Vi har 3 advokat/adv flm som har inngående kompetanse på arbeidsrett, både fra utdannelsen og arbeidspraksis. Vi bistår både på arbeidsgiversiden - og arbeidstakersiden. Gjennom behandling at et stort antall saker på begge sider har vi opparbeidet oss en solid kompetanse innenfor arbeidsrett. Våre advokater bistår i alle ledd av saken. Særlig handler disse sakene om mekling, forhandling om sluttpakker eller behandling av saken ved domstolbehandling.

Typisker sakstilfeller:

  • oppsigelse ved sykemelding
  • avskjed ved mistillit mellom arbeidsgiver og arbeidstaker
  • oppsigelse i prøvetid
  • brudd på arbeidsmiljøloven
  • usaklig og feilaktig oppsigelse
  • avskjed på dagen
  • oppsigelse i svangerskapspermisjon

Har du en potensiell sak er du velkommen til å ta kontakt med oss. Vi tilbyr konkurransedyktige priser. Ofte dekker arbeidsgver advokat i disse sakene. Den første vurderingen fra oss er gratis og uforpliktende. Benytt vårt kontaktskjema.