Sak om oppsigelse

Oppsagt eller vurderer dere å inngi oppsigelse?

Et av satsingsområdene til Drøbakadvokatene er oppsigelsessaker. Vi bistår i hovedsak arbeidstakersiden, men har også enkelte bedrifter som klient. En oppsigelsesprosess kan være tung å håndtere på egenhånd og de fleste vil ha nytte av å benytte seg av advokatbistand.

Kontakt oss gjerne hvis du vurderer å få juridisk hjelp i en sak om oppsigelse.

Strenge krav til saksbehandling ved sak om oppsigelse

Arbeidsmiljøloven oppstiller strenge krav til saksbehandlingen når det gjelder oppsigelse. Brudd på saksbehandlingsregler kan medføre både ugyldighet og erstatningsplikt for arbeidsgiver. En av de viktigste saksbehandlingsreglene er avholdelse av drøftelsesmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1. Dette møtet skal avholdes før beslutning om oppsigelse er tatt.

Saklighetskravet ved oppsigelse

Arbeidsmiljøloven § 15-7 oppstiller et alminnelig saklighetskrav som gjelder for oppsigelse begrunnet i arbeidsgivers, virksomhetens eller arbeidstakers forhold. Det må foretas en avveining mellom bedriftens behov og arbeidstakers ulempe. Arbeidstaker kan kreve skriftlig begrunnelse for sin oppsigelse og denne vil være sentral dersom saken blir tatt videre med krav om forhandlingsmøte og eventuelt rettslige skritt.

Oppsigelse - de fleste saker løses utenom rettsapparatet

De fleste oppsigelsessaker løser seg utenom rettsapparatet, ofte på møter mellom partene. En nærliggende "mellomløsning" for partene er å inngå en sluttavtale som gir arbeidstaker økonomisk kompensasjon for å ikke forfølge saken videre. Dette vil bli et forhandlingsspørsmål og partene har full avtalefrihet.

Ta gjerne kontakt i kontaktskjemaet under for en gratis og uforpliktende førstevurdering av din sak.