NABORETT - TRÆR, NABOFORHOLD GENERELT

Drøbakadvokatene har særlig kompetanse på naborett. Ofte dreier nabosaker seg om konflikter relatert til trær, hekker, eiendomsgrenser, utsikt og momenter som skaper sjenanse. Jevnlig bistår vi klienter som har behov for bistand i forbindelse med naborettslige spørsmålet. Mange av sakene løses ved mekling, men om nødvendig bistår vi naturligvis også i saker som behandles i domstolene.

Har du behov for advokat i en nabosak, kan du gjerne ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende førstvurdering. Benytt vårt kontaktskjema nedenfor.