Drøbakadvokatene vant eierskiftesak i Larvik tingrett

Full seier: Drøbakadvokatene vant om mangel ved bolig i Larvik tingrett.


Advokat Thor Gunnar Austin ble kontaktet av en som hadde kjøpt bolig i Larvik. To år etter overtakelsen av boligen oppdaget huseier råteskader ved inngangsdøren da han skulle beise boligen. Det ble reklamert ovenfor eierskifteselskapet, Am Trust International Underwriters Ltd.


Eierforsikringsselskapet avviste kravet, det ble innhentet sakkyndige skaderapporter og det ble sendt prosessvarsel til Am Trust som opprettholdt avslaget. I tingretten anførte advokat Austin både at det var gitt uriktige/manglene opplysninger etter avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8, samt at det forelå vesentlig mangel etter avhendingsloven § 3-9 (2). Am Trust var representert av Advokatfirmaet Wikborg & Rein, det ble anført at det var reklamert for sent og at det ikke var gitt uriktige eller manglene opplysninger, samt at det ikke forelå vesentlig mangler.


Austin fikk fullt medhold i tingretten og klient ble tilkjent prisavslag/erstatning samt fulle saksomkostninger. Mer om saken kan leses i dommen fr Larvik Tingrett saksnr 12-181295TVI-LARV. Austin har lang erfaring med rettsspørsmål knyttet til mangel ved bolig, om du har spørsmål knyttet til din bolig så kontakt oss. Første henvendelse er gratis.