Reklamasjon bobil

Trenger du advokatbistand i forbindelse med reklamasjon på bobil? Vi har til enhver tid mange klienter som trenger hjelp i sin sak. Vi kan derfor disse sakene godt, da vi har valgt å spesilasiere oss på avtale, kontrakt - og kjøpsrett. Typiske saker vi har:

  • Heving av bobilkjøp
  • Prisavslag etter kjøp av bobil
  • Krav om erstatning etter kjøp av bobil

Ved bagatellmessige utfordringer kan det være mer lønnsomt å føre saken selv. Skal man bruke advokat fordrer det at den økonomiske interessen er av en viss størrelse. Ved uenighet med selger dekker forsikringen advokatutgifter med cirka 80%. I tillegg kommer et engangsbeløp på kr 3000 - 4000.

I kolonnen til venstre vil du finne flere artikler om bobiler. Du kan også se nærmere på www.advokatveiledning.no, hvor vi har skrevet en rekke artikler om reklamasjon på bobil.


Trenger du advokat i din bobilsak er det bare å ta kontakt, så sjekker vi om du har en sak. Ta kontakt via vårt kontaktskjema.