Advokat ved promillekjøring

Er du fortvilet og tatt av politiet for promillekjøring? Det er ulovlig og straffbart å kjøre i påvirket tilstand, enten det er påvirkning av alkohol eller andre rusmidler. Det er ikke til å unngå og si at de aller fleste som blir tatt for promillekjøring i Norge faktisk har kjørt i påvirket tilstand. Likevel kan det foreligge forhold som du mener er feil. Dette kan for eksempel være at du er tatt for promillekjøring etter at du faktisk har kjørt. Hva gjør du da? I utgangspunktet er det straffbart å innta alkohol eller andre rusmidler etter at du har vært involvert i en ulykke. Dersom du ikke har vært involvert i en ulykke, men inntar alkohol etter kjøring, er det også straffbart?

Tatt med promille

Dersom du blir stoppet av politiet og det foreligger mistanke om promillekjøring vil politiet ta en blåseprøve av deg. Slår blåseprøven ut vil det ofte tas en blodprøve i tillegg. Dette kan også skje selv om blåseprøven ikke slår ut. Du kan når som helst ringe en advokat ved promillekjøring. Dette kan du gjøre om du trenger hjelp eller ikke vet hvordan du skal forholde deg til situasjonen.


Pris for advokat ved promillekjøring

I strafferetten har du i mange typer straffesaker krav på offentlig oppnevnt forvarer. Du har imidlertid ikke krav på offentlig oppnevnt forsvarer ved promillekjøring. Således må du betale salæret til advokat selv. Ta gjerne kontakt med oss for å vite mer om dette.


Promillekjøring og straff

Dersom retten finner det utover enhver rimelig tvil at du har kjørt med promille, vil retten dømme deg for promillekjøring. Det er et viktig prinsipp i strafferetten at enhver rimelig og fornuftlig tvil skal komme tiltalte til gode. foreligger det slik tvil, skal tiltalte ikke dømmes etter tiltalen. Det er i utgangspunktet ikke straffbart å innta alkohol etter kjøring. Dette gjelder imidlertid ikke dersom det foreligger forhold ved din kjøring som gjør at du forstår at det kan foreligge mistanke om nærmere etterforskning av kjøringen. Det er relativt konkrete straffer, herunder betinget og ubetinget fengsel samt bot, for promillekjøring. Imidlertid kan det være at du har et alkoholproblem. Kanskje vil et promilleprogram være aktuelt og en løsning på flere av dine utfordringer.

Ta gjerne kontakt med oss ved promillekjøring

Våre advokater har erfaring med promillesaker. Dersom du er tatt for promillekjøring, ta gjerne kontakt med vårt kontor for en første vurdering av saken. Dette vil være kostnadsfritt for deg.