ERSTATNINGSRETT - PERSONSKADE

Drøbakadvokatene har ansatte med bakgrunn fra forsikringsbransjen. Dette kommer våre klienter til gode i erstatningssaker generelt og personskadesaker spesielt. Vi fører jevnlig saker for klienter som ikke kommer til enighet med sitt forsikringsselskap. En slik kamp kan det være greit å ha bistand til, av noen som kan erstatningsrett. Vi er et av få advokatselskaper i Drøbak og Follo som har særlig kompetanse på personskade.

Typisker saker vi jobber med, innenfor dette fagfeltet, er:

  • erstatning etter yrkesskade
  • erstatning etter ulykker, herunder trafikkulykker
  • skader etter opphold i parker og anlegg
  • erstatning i personskadessaker generelt

I disse sakene får du dekket det meste av advokatutgifter gjennom forsikringen. Forskjellen må erstatningsutbetalingen kan være meget stor, avhengig av hvor godt saken blir opplyst og anlagt. Det er derfor viktig å bruke en advokat med riktig kompetanse.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende og gratis førstevurdering.