Sluttpakke på 16 mnd

Advokatfullmektig Ringstad fikk nylig et oppdrag for en arbeidstaker i et større firma i Lysaker. Arbeidstakeren hadde blitt innkalt til drøftelsesmøte der hun ble fortalt at grunnet de økonomiske forholdene i firmaet måtte det foretas en nedbemanning. Arbeidstaker fikk tilbud om annen stilling i firmaet, noe hun takket nei til. Arbeidstakeren hadde lengst ansiennitet av medarbeiderne i den aktuelle avdelingen i firmaet, herunder 33 år og følte det som urettferdig at hun var den eneste i sin avdeling som ble varslet om nedbemanning.

Ringstad kommuniserte i det vesentlige med arbeidstaker på telefon og e-post og utarbeidet på vegne av arbeidstaker et lengre brev til arbeidsgiver der det ble vist til praksis rundt nedbemanning og kravet om saklig grunn ved utvelgelsen. Brevet tok for seg de aktuelle lovbestemmelser, rettspraksis og øvrige momenter i faktum som var av særlig betydning i saken. Med bakgrunn i dette ble det avtalt et forhandlingsmøte hos bedriften med Ringstad, arbeidstaker, ledelsen i firmaet og deres advokat til stede.


Etter intense forhandlinger over 2-3 timer kom partene til slutt frem til en sluttpakke. Arbeidstaker fikk lønn uten arbeidsplikt i 16 måneder, fikk beholde jobb-PC`en og arbeidsgiver dekket arbeidstakers advokatutgifter fullt ut. Arbeidstaker kunne da se seg ferdig med saken, samtidig som man fikk god tid til å områ seg. Arbeidstaker var veldig fornøyd med sluttpakken og det faktum at saken ble løst raskt og uten at saken måtte tas inn for retten.

Ringstad jobber mye med arbeidsrett og særlig oppsigelsessaker. Fyll inn skjemaet under om du trenger bistand i forbindelse med en oppsigelse eller kontakt han direkte på