Ønsker pengene tilbake etter bilkjøpet

Det viser seg at mange ønsker pengene sine tilbake etter bilkjøpet. Forbrukerrådets statistikk toppes av misfornøyde bilkunder. Bil er en viktig investering og følgelig er misnøyen stor når bilen ikke står i stil til forventningene. I denne artikkelen tar advokat og partner hos Drøbakadvokatene AS, Kjetil Lyngmyr, opp hva som kan være greit å ha for seg dersom du ønsker pengene tilbake etter bilkjøpet. Drøbakadvokatene bistår jevnlig klienter over hele landet innenfor flere rettsområder, deriblant forbrukerjuss og biljuss. Drøbakadvokatene har således til enhver tid flere bilklienter i sin portefølje.

Mangel

De som ønsker pengene tilbake etter bilkjøpet, må være beredt til å kreve heving av bilkjøpet. Ved heving av bilkjøpet skal bilen returneres til selger, mens pengene naturligvis går det andre veien. Dersom dette skal være mulig, er første bud at det foreligger mangel. Man kan naturligvis angre seg og forsøke å få annullert kjøpet. Det fordrer imidlertid en veldig forståelsesfull selger, og er neppe aktuelt for de aller fleste selgere. I denne artikkelen er det således de "juridiske tilfellene" man har for øyet, og derav er altså mangelsbegrepet viktig. Utgangspunktet er avtalen. Dersom det for eksempel er opplyst i kontrakten at bilen tidligere har hatt omfattende kollisjonsskader, vil ikke kjøper senere bli hørt med et hevingskrav som er begrunnet i samme grunnlag. Det er således viktig hva som står i kontrakten. Ikke skriv under uten å lese kontrakten nøye.


Dersom verken annonsen eller kontrakten inneholder noe om feil eller mangel ved kjøretøyet, vil lovens bestemmelser og rettspraksis være viktig for å avgjøre om mangel foreligger. Det vil føre for langt å si mye om dette. Generelt kan man likevel si at typiske slitedeler som regel ikke utgjør en mangel. Videre vil det være en vurdering om den aktuelle feilen er påregnelig, utifra alder på kjøretøyet og kilometerstanden. Ikke ethvert avvik utgjør en mangel. Har du kjøpt en eldre bil må du som oftest finne deg i mindre rust, slitte dekk, bytte av bremser, dempere osv. Unntaket kan være i de tilfeller bilen markedsføres som langt bedre enn det som er tilfellet. Opplysningssvikt kan i seg selv utgjør en mangel i lovens forstand.

Reklamasjon

Dersom du har mistanke om at det foreligger en mangel, l i lovens forstand, er det viktig at du reklamerer til selger så snart som mulig. Ofte vil det lønne seg å gjøre dette skriftlig, slik at du kan dokumentere i etterkant at reklamasjon faktisk er inngitt. Forklar hva du mener er feil, og hva du vil kreve.


Heving - ønsket om pengene tilbake etter bilkjøpet

Mange bilsaker løser seg i minnelighet. Selger bidrar til å avhjelpe mangelen. I praksis vil dette si at mangelen blir fikset. Selger har som utgangspunkt rett til å kreve dette, dersom utbedring er mulig. Dersom mangelen ikke kan avhjelpes vil prisavslag være det mest aktuelle, dersom mangelen ikke er av mer betydningsfull karakter. Er mangelen ikke uvesentlig, kan det tenkes at du har krav på heving og dermed pengene tilbake etter bilkjøpet. Ofte er dette ikke en helt enkel vurdering.


Skal du kontakte advokat?


Mange ønsker å føre saken sin selv for å spare kostnader. Mange behersker nok dette på en god måte, men vær klar over at konsekvensen også kan bli fatal. Eksempelvis er det svært viktig med god dokumentasjon i denne type saker, noe mange ikke klar over. Bevissikring og fremleggelse av bevis er generelt viktig. Videre er det frister å forholde seg til, og regler om når en avgjørelse er å anse som endelig og bindende. Det er ikke alle som skjønner, eller får med seg disse reglene, noe som kan medføre et dårlig utfall. Det kan ofte lønne seg å bruke advokat når det er snakk om viktige prinsipper eller større pengesummer.


Dyrt med advokat?

Det er så dyrt med advokat, tenker mange. Sannheten er at advokat ikke trenger å være så dyrt. Bilforsikringen dekker advokatutgiftene for de som ønsker pengene tilbake etter bilkjøpet, eller heving av bilkjøpet, sagt i juridisk språkdrakt. Du betaler en grunnegenandel, som regel kr 3000 - 4000. Etter dette dekker forsikringsselskapet 80 % av advokatutgiftene. Ordningen gjelder fra det tidspunkt det foreligger tvist. Det vil være fra det tidspunkt bilselger avviser kravet om heving, eller eventuelt at selger forholder seg passiv til spørsmålet.


Hvorfor velge Drøbakadvokatene?


Advokatene hos oss har god kjennskap til bilsaker. Alle advokatene hos oss har per i dag løpende bilsaker i sin portefølje, og bilrett er et viktig satsningsområde hos Drøbakadvokatene. Selv om vi har et lokalt navn, jobber vi for klienter fra hele landet. 80-90% av dagens bilsaker hos Drøbakadvokatene kommer fra klienter bosatt utenfor Follo.

Ta gjerne kontakt med oss via vårt kontaktskjema, dersom du kanskje har en bilsak! Du får svar raskt og den første kontakten med advokat koster deg ikke noe. Vi sjekker om du kan få dekket advokat via din forsikring og tar en innledende vurdering på om du har en sak å gå videre med.