Forsikringen dekker advokatutgiftene

Visste du at forsikringen din ofte dekker advokatutgiftene? Forutsetningen er naturligvis at du har en forsikring, og at det foreligger uenighet mellom deg og motparten. Videre må du ha en økonomisk interesse i saken.Send oss gjerne en epost om hva din sak dreier seg om, så sjekker vi gratis om du har krav på dekning av advokatutgiftene:

post@drobakadvokatene.no, eller bruk vårt kontaktskjema nedenfor.

Dersom ikke forsikringen dekker, kan det tenkes din sak vil falle inn under en annen tilsvarende ordning. Vi sjekker dette for deg.