Løste husleiesak for leietaker

Drøbakadvokatene løste nylig en vanskelig sak for en leietaker. Vedkommende leide en selvstendig bolig sentralt på Østlandet. Vedkommende leietaker bodde på stedet i mange år, men fikk plutselig oppsigelse fra utleier. Leieavtalen var tidsubestemt hvilket medfører at oppsigelsen må være saklig og rimelig i henhold til husleieloven.

Klienten protesterte på oppsigelsen og det ble sak i Husleietvistutvalget, hvor Drøbakadvokatene fikk fremforhandlet en meget gunstig avtale for leietaker.

I husleiesaker bistår Drøbakadvokatene både utleiere og leietakere. I disse sakene har man som oftest krav på dekning av advokatutgiftene gjennom innboforsikringene eller gjennom fri rettshjelp.

Har du en sak knyttet til utleie eller leie av bolig? Ta kontakt. Vi hjelper deg. Den første henvendelsen koster deg ikke noe.

Lyngmyr treffes direkte på tlf 406 21 188 eller epost: lyngmyr@drobakadvokatene.no.