Kjøpsloven bil

Kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven?

Du oppdager mangel ved bilen, og har ikke kjøpt den fra forhandler. Søren tenker du, jeg skulle kjøpt fra forhandler. Nå har jeg ingen garanti og ingen rettigheter. Vi opplever at mange tenker slik. Det trenger imidlertid ikke å stå så ille til. Dersom du som privatperson kjøper bil fra forhandler er det forbrukerkjøpsloven som gjelder. Den gir noe bedre rettigheter enn kjøpsloven. Er det private parter på begge sider, kommer kjøpsloven til anvendelse.

Kan bilen ha mangel etter kjøpsloven - kjøp og salg mellom private

Svaret er ja. Selv om du har kjøpt bil fra en privatperson, kan bilen ha en mangel i kjøpslovens forstand. Veldig ofte er en bil kjøp fra en privatperson kjøp som den er, som den står, uten garanti og så videre. Mange tror derfor at alt håp er ute dersom man oppdager alvorlige avvik ved bilen. Slik er det ikke. Vurderingen av om det forligger en kjøpsrettslig mangel eller ikke er imidlertid ikke helt enkel. Som en tommelfingerregel kan vi kanskje tillate oss å si at det ikke er noen poeng i å bruke masse tid og energi på mindre feil som er resultat av din egen bruk og normal slitasje. Slitte dekk, vindusviskere, bremser og så videre er som regel, i all hovedsak, ikke mangel i lovens forstand. Foreligger det derimot en latent feil ved motoren som viser seg etter du kjøpte bilen, kan det imidlertid være en mangel i kjøpslovens forstand.

Alvorlig feil eller mangel? Har du intensjon om å bruke advokat som kan bilsaker? Gratis førstevurdering

Har du mistanke om at bilen din har en alvorlig feil/mangel, må du reklamere. Send en skriftlig reklamasjon til selger. Vær sikker på at den kommer frem. Krev utbedring eller heving. Husk, dersom du venter for lenge med å kreve heving, kan dette kravet gå tapt. Har du en potensiell bilsak og har en intensjon om å bruke advokat? Da tilbyr vi gratis førstevurdering. Send melding via vårt kontaktskjema.