Feil med membran - vannlekkasje

Alle advokatene og advokatfullmektighetene hos Drøbakadvokatene har erfaring med boligsaker. Boliger omsetter hele tiden, og det er mye som kan gå galt i en bolig. Av naturlige årsaker er derfor boligtvister en gjenganger i rettssystemet. En av de mest vanlige utfordringene er vannlekkasjer på bad. Vannlekkasjer på bad er ofte knyttet til manglene membran, feil med sluk eller at det ikke er lagt membran i det hele tatt.

Husk å reklamere

Dersom du opplever avvik ved din bolig, bør det går ut en reklamasjon til selger og eierskifteforsikringsselskap. I enkelte tilfeller bør man også vurdere å reklamere til megler og takstmann. Ja, det kan til og med være aktuelt å reklamere til tidligere salgsledd. Allerede her ser man at det kan ha noe for seg å kontakte en advokat som har erfaring med denne type saker. Dessverre opplever vi ganske ofte å bli kontaktet av person som skulle gjøre alt selv, og som har glemt eller utelatt helt sentrale momenter i sin reklamasjonssak. Ta derfor en vurdering og tenk langsiktig. Ja, advokat koster noen kroner i egenandel(din "valnlig" forsking dekker mesteparten av advokatbistanden), men i det lange løp kan det være dyrt å skulle ordne ting selv.

Mangelsvurderingen

Vurdering av mangel knyttet opp mot vannlekkasje og/eller feil med membran vil være noe avhengig av om du har kjøpt ny eller brukt bolig. Har du pusset opp i din egen bolig, ved hjelp av håndverkere, er det håndverkertjenesteloven som kommer til anvendelse. Både i saker etter bustadoppføringsloven(ny bolig), avhendingsloven(brukt bolig) og håndverkertjenesteloven(oppussing i egen bolig) opplever vi til stadighet reklamasjonssaker på vannlekkasje og feil med membran, sluk og lignende. Om det foreligger en mangel vil være nødvendig å gjøre en konkret vurdering av.

Feil med membran/vannlekkasje - hva kan du gjøre?

I saker etter bustadoppføringsloven og håndverkertjenestelover vil ofte motparten ta reklamasjonen til etterretning og utbedre mangelen. I saker etter avhendingsloven ender ofte denne type saker med et prisavslag. Ofte er det en kamp før man får dette prisavslaget. Eierskifteforsikringsselskapet vil gjøre det de kan får å ivareta sine interesser, hvilket jo innebærer at de graver etter svakheter i saken, for eksempel: for sen reklamasjon, for dårlig dokumentert mangel, mangelen er ikke vesentlig, det foreligger ingen opplysningssvikt osv. Vurderer du å gi deg, bør du vurdere å ta kontakt med oss før du tar den endelige beslutningen.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en sak om feil på bad eller andre feil ved din bolig, leilighet eller hytte. Vi har erfaring med denne type saker og vil ivareta dine interesser på best mulig vis.

Husk: forsikringen dekker inntil kr 100 000. Du betaler en egenandel på kr 4000 + 20% av det overskytende. Det vil si at forsikringen tar omlag 80% av advokatutgiftene.

Bruk gjerne vårt kontaktskjema.