135 000 i erstatning

Advokatfullmektig Andreas Ringstad bisto nylig en arbeidstaker som hadde blitt gitt en oppsigelse. Han deltok først på drøftelsesmøte hvor arbeidsgiver begrunnet oppsigelsen med nødvendig nedbemanning. Arbeidstaker var imidlertid blitt sykmeldt én måned tidligere med kroniske lidelser og mente at dette var den reelle begrunnelsen. Arbeidsmiljøloven § 15-8 gir et forbud mot oppsigelse grunnet sykefravær i 12 måneder etter sykefraværet startet.

Arbeidsgiversiden sto fast på at oppsigelsen skyldtes økonomiske forhold som ikke hadde sammenheng med sykefraværet. Det var ikke aktuelt fra deres side å forhandle om en sluttpakke. Etter en del korrespondanse mellom partene og innhenting av uttalelser fra regnskapsførere og revisorer, ble det inngitt søksmål mot arbeidsgiver. Saken ble nylig behandlet i Tingretten. Etter 7 og en halv intense timer i retten endte saken med et rettsforlik. Arbeidstaker fikk kr 135 000 i erstatning.

Arbeidsmiljøloven § 15-8 gir et særskilt oppsigelsesvern i 12 måneder etter at sykefraværet startet. Det er ikke nok at arbeidsgiver har andre tilleggsgrunner - lovens forarbeider viser at oppsigelsen ikke kan ha noen sammenheng med sykefraværet. Hvis du har blitt sykmeldt og blitt gitt en oppsigelse eller innkallelse til drøftelsesmøte, er du velkommen til å ta kontakt med advokatfullmektig Andreas Ringstad på telefon 93258855 eller ringstad@advokatveiledning.no.