FAST EIENDOM - REKLAMASJON BOLIG/HÅNDVERKER

Drøbakadvokatene bistår jevnlig klienter i boligsaker. Typiske eksempler her:

  • fukt og råte i bolig
  • problemer med bad
  • arealavvik
  • feil ved anlegg i bolig, for eksempel elektrisk eller avløp
  • opplysningssvikt fra selger
  • vesentlige feil ved boligen/heving

Vi bistår kort fortalt i alle type boligsaker. For at du skal finne ut om du har en sak å gå videre med, tilbyr vi gratis førstevurdering av saken. Ta kontakt med oss for en hyggelig og uforpiktende samtale, eller send oss en liten beskrivelse via kontaktskjemaet. Har du en sak vil du få bistand av en advokat som kan boligrett.

Husk: i disse sakene får du dekket det meste av advokatutgifter via din forsikring.