Dekning av advokatutgifter

De aller fleste har forsikringer knyttet til innbo, bil, båt hus også videre. Vi er flinke til å tegne forsikringer, men kanskje ikke like flinke til å vite hva en forsikring innebærer. Det mange ikke er klar over er at forsikringene har et eget punkt om RETTSHJELP. Rettshjelpspunktet betyr at du kan ha krav på dekning av advokatutgifter.

Når?

Det er et vilkår at du har en sak hvor det foreligger tvist. Det vil for eksempel være tilfelle dersom du vil heve et bilkjøp, men bilselger nekter heving. Det samme vil være tilfelle dersom du krever prisavslag eller erstatning etter feil med boligen eller håndverkertjensten, og dette ikke etterkommes.

I hvilke type saker

Hovedregelen ved tvist er at du har mulighet for dekning av advokatutgiftene, via din forsikring. Men, det finnes flere unntak. Noen av de typiske unntakene er gjerne saker knyttet til arv, oppløsning av ekteskap, tvist som springer ut fra eller har forbindelse med yrke eller erverv og saker som omhandler ren inndrivning av pengekrav. Det varierer fra forsikring til forsikring og av og til vil det være tolkningsspørsmål knyttet til spørsmålet om rettshjelpsdekning. Tolkningen bør overlates til en advokat. Misforstår selskapet din anmodning kan dere være nok til at søknaden blir avvist. Vi i Drøbakadvokatene sjekker gratis om din sak kan være aktuell under rettshjelpordningen.

Hva koster det?

Dersom forsikringsselskapet kommer frem til at du har krav på rettshjelpsdekning, skal du kun betale egenandel. Grunnegenandelen er som regel på kr 3000 - 4000. Når den er betalt skal du deretter betale 20% av de øvrige advokatutgiftene. Det betyr at du skånes for 80%, hvilket gjør at du i stor grad opplever dekning av advokatutgiftene. De fleste forsikringene har imidlertid en øvre grense på kr 100 000.

Har du en sak?

Har du en sak hvor du tenker det kan være mulighet for dekning av advokatutgifter, kan du gjerne ta kontakt med oss. Vi sjekker dette for deg.Benytt vårt kontaktskjema nedenfor. Du får svar innen kort tid.