Medhold i sak om heving av bilkjøpet

Drøbakadvokatene jobber mye med bilsaker, da fortrinnsvis i saker hvor det er tale om prisavslag eller heving av bilkjøpet. Vi bistår klienter fra hele landet. I disse sakene har man rettshjelpsdekning, hvilket innebærer at forsikringsselskapet dekker det meste av advokatutgiftene.

Ofte løser disse sakene seg før rettslig prosess, men i nærværende tilfelle ville ikke Røhne Selmer gi seg før det var fattet vedtak i Forbrukertvistutvalget.

Nyhetsartikkelen er et kortfattet fremstilling, etter vedtaket i FTU sak 13/1439. Vår klient kjøpte i 2010 en Think City EL- bil. Han betalte ca kr 265 000 for bilen. Ved en kjørelengde på 34 000 km fikk bilen driftstans. Dette var medio 2013. Bilen skulle være fikset innen 1 måned, men det ble ikke overholdt. Klient hadde lånebil, men fikk ikke bilen sin igjen, fordi man ikke klarte å fikse den. I september 2013 ble det krevd heving av bilkjøpet, noe som ble avvist av selger.

Drøbakadvokatene anførte at bilen hadde vært på verksted så lenge, uten å bli fikset, at man nå var utenfor lovens krav om utbedring "innen rimelig tid", jf. forbrukerkjøpsloven § 30, første ledd. Bileier fikk riktignok lånebil, mens hans bil var på verksted, men FTU konkluderte med at dette bare kunne "tillegges beskjeden vekt". Bilselger fikk ikke fikset feilen fordi det var konkurs hos produsent. Dette ble tillagt vekt, men FTU mente likevel at utbedringstid på 5-6 måneder ikke var akseptabelt. Vår klient fikk således medhold i kravet om heving av bilkjøpet. Bilen kunne ikke benyttes som følge av defekt batteri og mangelen var således klart nok ikke "uvesentlig".

Ved heving av bilkjøpet faller plikten til å oppfylle avtalen bort, og ytelsene skal returneres. Bilselger beholdt bilen fra 2010, mens vår klient fikk tilbake kjøpesummen på ca kr 265 000, med tillegg av forsinkelsesrenter fra reklamasjonsdato.

Vedtaket er en interessant avgjørelse i forhold til hvor lang tid bilselger har på seg til å utbedre en mangel. Dette skal skje "innen rimelig tid", men det er noe uavklart hvor lang tid dette er. 5-6 måneder er veldig lenge, selv om man får erstatningsbil, noe FTU var enig i.