Advokatbistand i oppsigelsessak

Oppsigelsessaker kjennetegnes ofte ved at arbeidstakere brått befinner seg i en belastende prosess og er veldig usikre på hva de skal gjøre. Normalt starter prosessen ved at arbeidstaker mottar en innkallelse til drøftelsesmøte. Denne artikkelen vil ta for seg fordelene ved å skaffe seg advokatbistand i en oppsigelsessak. Dersom du vurderer å skaffe deg advokatbistand, er du velkommen til å ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.

Når bør advokatbistand i oppsigelsessak vurderes?

Dersom du er innkalt til et drøftelsesmøte, så har du krav på å stille med advokat/rådgiver. Dersom du er usikker på om arbeidsgiver har tilstrekkelig grunnlag for å inngi en oppsigelse, eller du antar at det kan være mulig å forhandle frem en sluttavtale, så vil det i de fleste tilfeller lønne seg å bruke en advokat/rådgiver som har juridisk innsikt og forhandlingskompetanse. Mange saker hvor vi benyttes løses allerede på drøftelsesmøte, ofte i form av en sluttavtale.

Advokatbistand etter oppsigelse

Etter at en oppsigelse er inngitt, er det forsåvidt enklere. Da er du nærmest tvunget til å koble inn advokatbistand. Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere sterke rettigheter ved oppsigelse, men det er også særskilte frister som må overholdes, blant annet knyttet til søksmål. Arbeidstaker har krav på at det avholdes forhandlingsmøte etter en oppsigelse om det kreves formriktig innen lovbestemt frist. På disse møtene er fokuset å forsøke å bli enige om en minnelig løsning.


Advokatbistand i oppsigelsessaker for retten

Dersom saken ikke kan løses, og arbeidstaker etter å ha fått en grundig prosessrisikovurdering ønsker å ta saken inn for retten, så er det helt sentralt å ha advokatbistand som er spesialisert på ditt rettsområde. Arbeidsretten inneholder mange skjønnsmessige vurderinger og det er viktig å ha bistand som kjenner til mekanismene i arbeidsretten. Før selve rettssaken, kan det avholdes rettsmekling hvis partene ønsker det. Mange saker løses på dette tidspunkt.


Advokatbistand i Follo

Dersom du velger å skrive inn en henvendelse under, så vil du bli kontaktet av en advokat/advokatfullmektig som er spesialisert på arbeidsrett. Vi har et bredt kontaktnettverk i Follo. Ta kontakt og få en gratis og uforpliktende førstevurdering av din sak.