Oppsagt under sykemelding

Særskilt vern under sykemelding

Dersom du blir oppsagt under sykemelding, gir arbeidsmiljøloven § 15-8 deg som arbeidstaker særskilte rettigheter. I utgangspunktet er en oppsigelse som finner sted under sykemeldingsperioden på 12 måneder ugyldig og kan medføre erstatningsansvar for arbeidsgiver. Ta gjerne kontakt om du ønsker bistand i sak som omhandler arbeidsmiljøloven § 15-8.


Oppsagt - avgjørende er om det har sammenheng med sykemelding

Det særskilte vernet i arbeidsmiljøloven gjelder for oppsigelse som har sin reelle begrunnelse i sykefraværet. Det er altså ikke avgjørende hva arbeidsgiver formelt hevder er begrunnelsen. Det skal foretas en vurdering av de reelle underliggende forhold. Arbeidsgiver har bevisbyrden, det vil si at det er opp til dem å sannsynliggjøre at oppsigelsen ikke har sammenheng med sykemeldingen.


Oppsagt under sykemelding - hva skjer nå?

Dersom du er oppsagt under sykemelding har du krav om at arbeidsgiver avholder et forhandlingsmøte innen 14 dager etter at krav er fremsatt. Kravet må fremsettes av arbeidstaker senest 14 dager etter at oppsigelsen fant sted. På dette møtet har du krav på å stille med advokat. Ofte blir det forhandlinger om sluttavtale eller ande løsninger. Blir ikke partene enige, er søksmål for tingretten neste skritt. Mange saker løses etter at stevning er inngitt, men før selve rettssaken gjennomføres.

Er du oppsagt under sykemelding og i tvil om hva du bør gjøre? Ta kontakt i kontaktskjemaet under og få en gratis og uforpliktende vurdering.