Vant bilsak i Oslo Tingrett

Advokatfullmektig Andreas Ringstad bisto nylig en klient i en bilsak for Oslo Tingrett. Saken gjaldt krav om heving av en Mercedes-Benz S500 klient hadde kjøpt av en profesjonell bilforhandler for kr 198 000. Etter kjøpet måtte bilen flere ganger inn til selger grunnet ulike typer feil og det ble etterhvert avdekket alvorlige rustskader. Bilforhandleren mente dette var påregnelige avvik på en såpass gammel bil og hevdet at det ikke forelå en mangel.


Det var også problemstillinger som knyttet seg til reklamasjon og selgers utbedringsrett. Motpart hevdet at det ikke var reklamert rettidig for alle feil, samt at selger hadde sin utbedringsrett i behold. Ringstad argumenterte ovenfor retten med at det både var reklamert rettidig, at selger hadde mistet sin avhjelpsrett og at rustskadene utgjorde en ikke-uvesentlig mangel som medførte hevingsrett.


Klient fikk medhold i heving av kjøpet, samt erstatning for merutgifter han hadde hatt som følge av problemene med bilen. Klient fikk dermed tilbakeført kjøpesummen på kr 198 000, samt erstatning på kr 1661. Motpart ble dømt til å dekke klients sakskostnader.

Advokatfullmektig Ringstad er en av flere på vårt kontor som håndterer bilsaker. Ta gjerne kontakt med han på ringstad@advokatveiledning.no hvis du vurderer å benytte deg av bistand i en slik sak eller send inn en henvendelse i kontaktskjemaet under. Vi bistår klienter over hele landet på dette rettsområdet og tilbyr alltid gratis førstevurdering for å se om du har en sak å gå videre med.