Heve kjøp av bil

Drøbakadvokatene er et av få advokatselskaper i Norge som har valgt å satse på bilsaker. Flere av våre advokater har spesialisert seg på biljuss. Ganske ofte medfører salg og kjøp av bil konflikter mellom kjøper og selger. Mange av disse sakene løser seg, og det er ikke alltid det er lønnsomt å bruke advokat på en slik sak. Dersom den økonomiske interessen i saken er av noe størrelse, vil man imidlertid være tjent med å bruke advokat. Det er nemlig slik at forsikringsselskapet dekker utgifter inntil den økonomiske interessen i saken, dersom det foreligger tvist mellom kjøper og selger. Dette gjelder for begge parter. Dersom du ønsker å heve kjøp av bil vil den økonomiske interessen i saken være lik bilens kjøpesum.

Vi bistår klienter lokalt i Follo, men også på landsbasis. I bilsaker har vi klienter over hele landet uten at dette er problematisk. Ta gjerne kontakt dersom du har en bilsak.

I denne artikkelen skriver vi om et par ting som er viktig å huske på og genrelt noen info rundt prosessen med å heve kjøp av bil, herunder litt om vilkårene.

Viktige å reklamere dersom du ønsker å heve kjøp av bil

Dersom det foreligger en såpass alvorlig mangel ved bilen at det kan være tale om heving, er det viktig å sende klage til kjøpe så tidlig som mulig. Dette må man i henhold til loven. Venter man for lenge går kravet mot selger tapt. I reklamasjonen må det gjøres klart hva som er galt og hva du ønsker å kreve. Er det aktuelt med heving bør hevingskravet fremsettes i tidlig fase. Reklamasjon bør sendes per epost og/eller sms.Hva skal til å heve kjøp av bil?

Ikke enhver mangel ved en bil er en vesentlig mangel. Vesentlighetskravet er en nødvendighet for at det skal være aktuelt å heve kjøp av bil. Dersom mangelen ikke er vesentlig er det heller ikke grunnlag for heving. Hvor vidt mangelen er vesentlig eller ikke er ikke alltid så lett å vurdere. Har du en potensiell hevingssak tilbyr vi imidlertid en gratis førstevurdering. Vi kan imidlertid si med en gang at mindre feil og mangler helt klart ikke gir grunnlag for heving.

Heve kjøp av bil - hva skjer?

Hevingsoppgjøret innebærer at kjøper få pengene sine tilbake. Selger skal ha bilen retunert til seg. I forbindelse med oppgjøret kan selger kreve nyttefradrag, mens kjøper kan kreve forsinkelsesrenter av kjøpsummen.

Dersom du har en hevingsak som selger ikke godtar, eller du som selger ikke ønsker å godta et krav om heving, er det stor sannsynlighet for at du har krav på dekning av advokatutgifter over forsikringen. Du betaler kun egenandel. Vi sjekker dette for deg. Har du en potensiell sak om heving kan du sende oss en melding via vårt kontaktskjema, så får du svar av en advokat som er spesialisert på kjøpsrett. Gjelder saken din bagatellmessige feil ved bilen anbefaler vi at du kontakter Forbrukerrådet og eventuelt vurderer å føre saken selv.